BetaSystem - Instalacje i usługi elektryczne w Olsztynie

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie profesjonalnych pomiarów elektrycznych. Realizowane przez naszą firmę audyty pozwalają na zdiagnozowanie stanu instalacji oraz wyeliminowanie potencjalnych źródeł awarii, jeśli to konieczne. Regularnie wykonywane pomiary instalacji elektrycznych to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale i realna oszczędność finansowa zanim jeszcze dojdzie do poważnej usterki. Dodatkowo wykonywanie pomiarów elektrycznych jest wymagane przez obowiązujące prawo w Polsce. Zapewniamy obsługę zarówno w zakresie pomiarów zabezpieczeń różnicowoprądowych, jak i pomiarów impedancji pętli zwarcia, stanu rezystancji izolacji obwodów oraz rezystancji uziemień. Wszelkie prace kontrolno - pomiarowe są poprzedzone wykonaniem odpowiednich oględzin, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nasza firma podejmuje się także zleceń w zakresie pomiarów instalacji oświetleniowych tj. badanie natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego.

Więcej
kosztorysowanie

Kosztorysowanie robót budowlanych

Specjalizujemy się w kosztorysowaniu wszelkich robót budowlanych, sanitarnych a w szczególności w zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych. Podejmujemy się za równio kosztorysów ofertowych oraz inwestorskich, jak i zbiorczych zestawień kosztów, a także tzw. przedmiarów robót. Korzystamy wyłącznie z aktualnego i nowoczesnego oprogramowania [Norma EXPERT], dzięki czemu dziś obsługujemy nie tylko klientów indywidualnych, ale i podmioty administracyjne, instytucjonalne oraz prywatne duże i małe przedsiębiorstwa (w tym m.in. biura architektoniczne, inwestorów oraz firmy budowlano-wykonawcze).

Więcej
doradztwo elektryczne

Nadzór i projektowanie instalacji elektrycznych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji elektrycznych oraz kierowaniem robotami elektrycznymi na powieżonych dla nas budowach, pełnimy funkcję inżyniera kontraktu czy inspektora nadzoru na podległych nam budowach w zakresie instalacji elektroenergetycznych. Pomagamy w doborze optymalnych rozwiązań instalacyjnych i sprzętowych (urządzenia elektrotechniczne). Konsultujemy projekty elektryczne i teletchniczne, doradzamy w zakresie optymalizacji kosztów oraz sprawności eksploatacyjnej gotowych instalacji. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu rynkowym, dzięki czemu dziś podpowiadamy naszym Klientom w jakim zakresie mogą zaoszczędzić na materiałach, a w jakich okolicznościach nadmierne cięcia mogłyby być źródłem poważnych awarii i nadmiernie obciążyć budżet.

Więcej