BetaSystem - Instalacje i usługi elektryczne w Olsztynie

Cennik

Pomiary elektryczne (ceny jednostkowe za 1 pomiar):

Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarcia) w oparciu o PN-HD 60364 - 4zł
Pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód 1 faz.
w oparciu o PN-HD 60364 - 5zł
Pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód 3 faz.
w oparciu o PN-HD 60364 - 10zł
Pomiar rezystancji uziemień ochronnych
w oparciu o PN-HD 60364 - 30zł
Pomiar rezystancji uziemień odgromowych
w oparciu o PN-HD 60364 - 30zł
Pomiar i badanie wyłączników różnicowo-prądowych
w oparciu o PN-HD 60364 - 10zł

Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego na stanowisku pracy w oparciu o  PN-EN 12464 - 10zł                                                          

Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w oparciu o PN-EN 1838 - 10zł                                                                                                                              

Pomiar i badanie izolacji elektronarzędzi w oparciu o PN- 8/E-08400/10, oraz badanie rezystancji przewodu ochronnego w oparciu o VDE 0701-0702 - 25zł

UWAGA:

     - minimalny koszt protokołu pomiarów z orzeczeniem - 200zł

     - szacunkowy koszt pomiarów dla domu jednorodzinnego o powierzchni 100m2 wynosi - 250zł 

 

Kosztorysowanie robót elektrycznych (ceny za jedną pozycję kosztorysu):

 

Kosztorys elektryczny inwestorski do przetargu publicznego lub dla Inwestora prywatnego - 2-5zł

Aktualizacja kosztorysu elektryczny wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów - 0,5-1zł

Weryfikacja kosztorysu elektrycznego obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny , rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu - 1,5-2zł

Weryfikacja kosztorysu budowlanego jw. połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiarów lub obmiaru robót elektrycznych z dokumentacją techniczną  - 2-3zł

Wydruk kosztorysu w wersji papierowej - 0,2zł

UWAGA: minimalny koszt kosztorysu 100zł

 

Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi i dla każdego zlecenia koszt ustalany jest inwidualnie w zależności od zakresu i rodzaju prac

Dojazd na terenie Olsztyna i w promieniu 50km od Olsztyna gratis

Wszystkie ceny w kwotach netto do których należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek