BetaSystem - Instalacje i usługi elektryczne w Olsztynie

Cennik

Pomiary elektryczne (detaliczne ceny jednostkowe za 1 pomiar):

Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarcia) w oparciu o PN-HD 60364 - 5zł
Pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód 1 faz.
w oparciu o PN-HD 60364 - 15zł
Pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód 3 faz.
w oparciu o PN-HD 60364 - 50zł
Pomiar rezystancji uziemień ochronnych
w oparciu o PN-HD 60364 - 50zł
Pomiar rezystancji uziemień odgromowych
w oparciu o PN-HD 60364 - 50zł
Pomiar i badanie wyłączników różnicowo-prądowych
w oparciu o PN-HD 60364 - 15zł

Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego na stanowisku pracy w oparciu o  PN-EN 12464 - 50zł                                                          

Pomiar punktowy pojedynczy natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w oparciu o PN-EN 1838 - 5zł                                                                                                                              

Pomiar i badanie izolacji elektronarzędzi w oparciu o PN-E-08400-10:1988, oraz badanie rezystancji przewodu ochronnego w oparciu o VDE 0701-0702 - 150zł

     - minimalny koszt protokołu pomiarów z orzeczeniem - 300zł

     - szacunkowy koszt pomiarów dla domu jednorodzinnego o powierzchni 100m2 wynosi - 500zł 

 

Kosztorysowanie robót elektrycznych (ceny detaliczne za jedną pozycję kosztorysu):

Kosztorys elektryczny inwestorski do przetargu publicznego lub dla Inwestora prywatnego - 6zł

Aktualizacja kosztorysu elektryczny wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów - 2zł

Weryfikacja kosztorysu elektrycznego obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny , rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu - 4zł

Weryfikacja kosztorysu budowlanego jw. połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiarów lub obmiaru robót elektrycznych z dokumentacją techniczną: 5zł

Wydruk kosztorysu w wersji papierowej - 0,2zł / strona

minimalny koszt wykonania kosztorysu lub przedmiaru robót 200zł

 

Kierowanie i nadzór nad robotami elektrycznymi wycena indywidualna po przedstawieniu zakresu prac i czasu realizacji inwestycji

 

Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi i dla każdego zlecenia koszt ustalany jest inwidualnie w zależności od zakresu i rodzaju pracu

Wszystkie ceny w kwotach netto do których należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek