BetaSystem - Instalacje i usługi elektryczne w Olsztynie

Realizacje

- opracowanie kosztorysów ofertowych branży elektrycznej i analiz kosztów na potrzeby CTI Elektrotechnika (2021)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych na potrzeby ZDZiT Olsztyn (2021)

- opracowanie kosztorysu ofertowego branży elektrycznej modernizacji hali przemysłowej w m. Antoninowo (2021)

- opracowanie kosztorysu ofertowego branży elektrycznej i teletechnicznej budowy salonu samochodowego VW w m. Wolica (2021)

- okresowae badania i przegląd instalacji elektrycznej Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ulicy Barwnej 14 w Bydgoszczy  (2021)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych przebudowy budynka CBA w Rzeszowie (2021)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych budowy 14 budynków garażowych na potrzeby jednostki wojskowej w Siedlcach (2021)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych budowy budynku myjni pojzadów i maszyn wojsk inżynieryjnych w m. Kazuń Nowy (2021)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych dla EOP o. Olsztyn na terenie woj. Warmińsko - Mazurskiego (2021)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych przebudowy pomieszczeń szpitala powiatowego w Golubiu Dobrzyniu (2021)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych budowy przyłącza średniego napięcia 15kV wraz z abonencką kontenerową  stacją  transformatorową  dla  restauracji McDonalds w m. Nidzica (2021)

- opracowanie kosztorysu ofertowego robót elektrycznych na potrzeby realizacji zabudowy szeregowej 18 lokali mieszklanych w miejścowości Kolonia Lesznowola (2021)

- opracowanie kosztorysu ofertowego robót elektrycznych na potrzeby realizacji budowy hali produkcyjno magazynowej w Bartoszycach (2021)

- okresowae badania i przegląd instalacji elektrycznej wraz z badniem natężenia oświetlenia podstawowego w budynkach i halach  Zakładu Mechanicznego H. M. L. Nosewicz w Lidzbarku Warmińskim (2021)

- opracowanie kosztorysu ofertowego branży elektrycznej, opracowanie Projektu Wykonawczego branży elektrycznej, oraz pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych przy budowie budynku handlowo - usługowego wraz z parkingami i dorgami dojazdowymi, a także budową niezbędnej infrastruktury technicznej w Iławie (2021)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych na potrzeby jednostki wojskowej we Władysławowie (2021)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych modernizacji istniejących oraz budowa obiektów poligonowych w ramach przygotowania infrastruktury szkoleniowej i poligonowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu (2021)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych budynku myjni dla pojazdów mechanicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kompleksie wojskowym w Siedlcach (2021)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych budynku warsztatowego z akumulatorownią w kompleksie wojskowym w Siedlcach (2021)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych budynku S17 i S18 na Osiedlu Sterowców w m. Dywity (2021)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych obwodnicy oświetleniowej, oraz modernizacja zasilania budynków komplesku wojskowego w Siedlcach (2021)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budynku wielorodzinnego B17 przy ul. Bartąskiej gm. Stawiguda (2021)

- kierowanie robotami elektrycznymi przy budowie 5 instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 131,24 kWp w miejscowości Dobre Miasto (2020)

- kierowanie robotami elektrycznymi przy budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 124,8 kW w miejscowości Tarda gm. MIłomłyn (2020)

- kierowanie robotami elektrycznymi przy budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 34,32 kWp przy ul. Barcza w Olsztynie (2020)

- okresowe pomiary i badania instalacji elektrycznej i pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych w Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie przy ul. Siewnej (2020)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych przebudowy lini SN i nN wraz z obwodnicą oświetleniową i oświetleniem wenętrznym komlesku wojskowego w Siedlcach (2020)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego pn. "Remont generalny budynku remizy OSP w Zdrojach", oraz opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku remizy (2020)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych budynku S12 na Osiedlu Sterowców w m. Dywity (2020)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budynku wielorodzinnego B16 przy ul. Bartąskiej gm. Stawiguda (2020)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych laboratorium kryminaliztycznego w Mińsku Mazowieckim (2020)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych myjnii czołgowo-samochodowej w kompleksie wojskowym Wesoła (2020)

- wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej sieci gniazd DATA w 14 oddziałach biur terenowych i oddziale regionalnym ARiMR w Olsztynie (2020)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych budynku sztabowego w kompleksie wojskowym Siedlcach (2020)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych nowej siedziby Archiwum Państwowego w Szczecinie (2020)

- kierowanie robotami elektrycznymi przy budowie zbiornika retencyjnego dla wód deszczowych zbrn-5.1 ul. Sikorskiego - Paukszty w Olsztynie (2020)

- kierowanie robotami elektrycznymi przy przebudowie przepompowni P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z budową dwóch sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (2020)

- kierowanie robotami elektrycznymi przy budowie zbiornika retencyjnego dla wód opadowych, zjazdu z ulicy Antonowicza, drogi serwisowej, ciągów pieszych i oswietlenia terenu w rejonie ul. Bukowskiego w Olsztynie (2020)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budynku wielorodzinnego B15 przy ul. Bartąskiej gm. Stawiguda (2020)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych dla budynków koszarowo sztabowych DAS, BDOW1, BDOW2 w Siedlcach (2020)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych dla budynków S9, S10, S11 oraz oświetlenia zewnętrznego na Osiedlu Sterowców w m. Dywity (2019)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budynku wielorodzinnego B14 przy ul. Bartąskiej gm. Stawiguda (2019)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla inwestycji Budowa kościoła garnizonowego wraz z rozbiórką kaplicy przy ul. 4 marca w Koszalinie (2019)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla inwestycji Budowa budynku wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Żanadarmeri Wojskowej przy ul. Ostroga w Warszawie (2019)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla inwestycji Przebudowa budynku Przedszkola nr 13 wraz z dostosowaniem przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż. oraz przebudowa węzła żywienia w Szkole Podstawowej nr 92 w Gdańsku (2018)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych dla budynków wielorodzinnego z możliwą funkcją usługowo handlową B1 i B2 w m. Rybno gm. Rybno (2018)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla inwestycji Budowa  Przedszkola przy ul. Ogrodwoej w gm. Świętajno (2018)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych dla budynków wielorodzinnego B11 i B13 przy ul. Bartąskiej gm. Stawiguda (2018)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych ul. Nad Stawem gm. Dywity (2018)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych kablowych dla ul. Żbika, Jarzębinowa i Feromowa gm. Stawiguda (2018)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budynku wielorodzinnego B10 przy ul. Bartąskiej gm. Stawiguda (2018)

- kontrolne pomiary natężęnia oświetlenia na stanowiskach pracy w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym (2018)

- pomiary i badania elektryczne okresowe obiektów, budynek AB, C, D, E, E+, stadion, domek klubowy, korty tenisowe, oraz pomieszczenia mokre pływalini w kompleksie OSW w Olsztynie (2017)

- pomiary i badania elektryczne okresowe w pizzerii PRESTO w Dobrym Mieście (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla przeniesienia myjki najazdowej dla pojazdów w kompleksie przedsiębiorstwa, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla modernizacji pom. 106 wraz z przedsionkiem technicznym w Katedrze Fizyki i Biofizyki, UWM Olsztyn (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych rozbudowy przedszkola nr 1 w m. Wysokie Mazowieckie (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych oświetlenia ulicy Pionierów w Olsztynku (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla zagospodarowania terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Leśna 15 w m. Działdowo (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych oświetlenia podstawowego i awaryjnego dla budynku, magazyn nr 100, w kompleksie Michelin Olsztyn (2017) 

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych oświetlenia chodnika wzdłuz drogi woj. 507, Dobre Miasto - Kunik (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla obiektu RON Mragowo w zakresie wymiany rozdzielnic nN, linii kablowych WLZ, modernizacji ochrony odgromowej i przepięciowej (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla rozbudowy drogi woj. 538, na odcinku Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie (2017)

- pomiary i badania elektryczne okresowe, pomieszczeń mokrych (kuchnia) w ZPE w Olsztynie przy ul. Turowskiego (2017)

- odbiorcze pomiary i badania instalacji elektrycznej, dom jednorodzinny w m. Dobre Miasto (2017)

- pomiary i badania elektryczne okresowe w hurtowni kosmetycznej DOWGUN w Olsztynie (2017)

- pomiary i badania natężenia oświetlenia podstawowego wybranych pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach (2017)

- pomiary i badania elektryczne okresowe, pomieszczeń mokrych (kuchnia) i pomieszczeń szatniowych boiska sportowego SP9 Olsztyn (2017)

- pomiary i badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w części przebudowywanej budynku FALCO przy ul. Pstrowskiego w Olsztynie (2017)

- odbiorcze pomiary i badania instalacji elektrycznej, dom jednorodzinny w m. Bartąg k/Olsztyna (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Zaborowo (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych oświetlenia ulic Parchimowicza i Barczewskiej w m. Jeziorany  (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla remontu pomieszczeń gabinetu rekatora UWM w Olsztynie (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych zewnętrznych dla budowy restauracji Mc'Donalds w m. Mragowo (2017)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych dla budynków S4, S5, S6, oraz oświetlenia zewnętrznego na Osiedlu Sterowców w m. Dywity (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla remontu i przbudowy zabytkowej oficyny w m. Stega Mała (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla przebudowy dziedzinca wewnętrznego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla oświetlenia ulic w m. Bisztynek (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budowy ścieżki edukacyjnej w m. Pogobie Tylne (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla modernizacji stacji transformatorowej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychitrycznego w Olsztynie (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budynku gospodarczego w Nadleśnictwie Dobre Miasto (2017)

- wykonanie pomiarów, badań i przeglądu instalacji piorunochronnej Olsztyńskiego Obserwatorium Astronomicznego (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla modernizacji oświetlenia w Szkołach Podstawowych w miejscowościach Dzietrzychowo i Poniki w gm. Sępopol (2017)

- okresowe pomiary i badania instalacji elektrycznej w sklepie z artykułami biurowymi przy ul. Dworcowej w Olsztynie (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych iluminacji świetlnej placu Dunikowskiego w Olsztynie (2017)

- opracowanie kosztorysu ofertowego robót elektrycznych w budynku wielorodzinnym w m. Bartąg gm. Stawiguda (2017) 

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych przebudowy bryły C - CEiIK przy Kościńskiego w Olsztynie (2017) 

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych i telekomunikacyjnych dl budynku GOK w Stawigudzie (2017) 

- opracowanie kosztorysów inwestorskich iluminacji świetlnej elewacji, dziedzińców i tarasów dla Pałacu Prezydenckiego oraz Belwederu (2017)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla przebudowy targowiska miejskiego w Olsztynie przy Grunwaldzkiej (2016)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budynku wielorodzinnego B9 przy ul. Bartąskiej gm. Stawiguda (2016)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budynku garażowego przy Saperskiej w Olsztynie (2016) 

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budynku Powiatowej Służby Drogowej w Barczewie (2016)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oświetlenia ewakuacyjnego - budynek nr 13 magazyn surowców Michelin (2016)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla budynku nr 10 JW Morąg (2016)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych dla modernizacji zasilania gwarantowanego w budynku KWP w Olsztynie (2016)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych dla przebudowywanych pomieszczeń w szpitalu rehabilitacyjnym w Ameryce (2016)

- opracowanie przedmiarów robót elektrycznych i ich optymalizacja pod kątem realizacji dla zadania - droga S-7, Warszwa lotnisko - Grójec (2016)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych adpatacji kapitularza we Fromborku (2016)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych Ośrodka Szkolenia Wart w Redzikowie (2016)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych oświetlenia zewnetrznego w miejscowościach Dorotowo, Bartag Dywity, Tomaszkowo (2016)

- opracowanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych trzech budynków EKOLOBUD w Suwałkach (2016)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego robót elektrycznych WBE RZI Olsztyn (2016)

- okresowe pomiary i badnia instalacji elektrycznej, dom jednorodzinny Kieźliny (2016)

- okresowe pomiary i badania instalacji elektrycznej, zakład stolarski w Rusi k/Olsztyna (2016)

- pomiary natężenia oświetlenia podstawowego w wybranych pomieszczeniach na terenie JW 2031 Lipowiec (2016)

- okresowe pomiary i badania instalacji elektrycznej, dom jednorodzinny Kieźliny (2016)

- przegląd instalacji elektrycznej i prace kontrolno - pomiarowe w Zakładzie Produkcyjnym w miejscowości Kłobia k/Świątek (2016)

- kosztorys inwestorski robót elektrycznych dla przebudowy ul. Słonecznej w Bisztynku (2016)

- pomiar natężenia oświetlenia podstawowego w Klubie Dziecięcym Uniwerek w Olsztynie (2016)

- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego w hali wysokiego składowania firmy "Goshe" Olsztyn, ul. Zientary Malewskiej (2016)

- okresowe pomiary i badnia instalacji elektrycznej, dom jednorodzinny os. Generałów Olsztyn (2016)

- wykonanie przeglądu i prac kontrolno - pomiarowych instalacji elektrycznej w gospodarstwie agroturystycznym w Sząbruku (2016)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na roboty elektryczne dla świetlicy w miejscowości Kochanówka (2016)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego na roboty elektryczne i teletechniczne - rozbudowa budynku o pion windy, Nagórki Olsztyn (2016)

- opracowanie przedmiaru robót elektrycznych dla hali B - Panotti w Lublinie (2016)

- opracowanie przedmiaru robót elektrycznych i teletechnicznych dla lokalu usługowego w obiekcie Zielone Tarasy II w Olsztynie (2016)

- opracowanie kosztorysów powykonawczych dla instalacji elektrycznych w domu jednorodzinny w Tomaszkowie (2016)

- kosztorys inwestorski instalacji elektrycznych dla zagospodarowania tereniu wokół katedry we Fromborku (2016)

- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego w restauracji Browar Warmia w Olsztynie (2016)

- okresowe pomiary elektryczne i badania w kompleksie - Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy ul. Turowskiego (2016)

- pomiary i badania elektryczne okresowe, pomieszczeń mokrych (kuchnia) SP9 Olsztyn (2016)

- pomiary odbiorcze i badania instalacji elektrycznej dom jednorodzinny gm. Stawiguda (2016)

- wymiana stateczników w oprawach oświetleniowych na bloku operacyjnym WSS Olsztyn (2016)

- kosztorys inwestorski robót elektrycznych i teletechnicznych Centrum Kultury w Orzyszu (2016)

- kosztorys inwestorski robót elektrycznych i teletechnicznych modernizacja Muzeum Przyrody w Olsztynie przy ul. Metalowej (2016)

- pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy, Redakcja Gazety Wyborczej w Olsztynie (2016)

- kosztorys inwestorski oświetlenia boisk w Bemowie Piskim (2015)

- okresowe pomiary i badania instalacji elektrycznej i pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych w Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie przy ul. Siewnej (2015)

- odbiorcze pomiary i badania elektryczne mostów medycznych i mostów intensywnej terapii w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2015)

- odbiorcze pomiary i badania instalacy elektrycznej, dom jednorodzinny Klebark Mały koło Olsztyna (2015)

- odbiorcze pomiary i badania instalacji elektrycznej, ruchomego dna i przegrody na zawiasach, basenu w CSR w Morągu (2015)

- kosztorys inwestorski oświetlenia podwórka między budynkami przy ul. Sienkiewicza 12 i ul. Żeromskiego 11 i 12 w Olsztynie (2015) 

- kosztorys inwestorski oświetlenia przejścia pieszego między ulicami Wengris a Wawrzyczka w Olsztynie (2015)

- kosztorys inwestorski oświetlenia chodnika między ulicami A. Martyniaka i H. Karnickiej w Olsztynie (2015)

- kosztorysy inwestorskie dla rozbudowy instalacji gniazdowej elektrycznej i teletechnicznej w budynkach KRUS w Morągu i Piszu (2015)

- kosztorys nakładczy wykonania, przyłącza elektrycznego dla domu jednorodzinnego Olsztyn ul. Sosnkowskiego (2015)

- okresowe pomiary instalacji elektrycznej, dom jednorodzinny Olsztyn ul. Sosnkowskiego (2015)

- okresowe pomiary instalacji elektrycznej, Izba Skarbowa w Olsztynie Al. J. Piłsudskiego 59A (2015)

- kosztorys ofertowy instalacji elektrycznej dla rozbudowy kotłowni przy gimnazjum w Brąchnowie, gm. Łubianka (2015)

- kontrolne pomiary natężęnia oświetlenia na stanowiskach pracy w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym (2015)

- okresowe pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i sprawdzenie zadziałania głównego wyłącznika prądu, Hotel Park Olsztyn (2015)

- odbiorcze pomiary i badania instalacji elektrycznej, dom jednorodzinny Wójtowo, gmina Barczewo (2015)

- okresowe pomiary i badania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, Hotel Park w Olsztynie (2015)

- ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej, Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, Nowa Pawłówka, gm Przerośl (2014)

- okresowe pomiary i badania instalacji elektrycznej, PUB AQQ Olsztyn (2014)

- okresowe pomiary i badania instalacji elektrycznej, Apteka Apis, Olsztyn (2014)