BetaSystem - Instalacje i usługi elektryczne w Olsztynie

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Wykonywanie, kierowanie i nadzór nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi, poświedczenie bezpieczeństwa osobowego i wpis na listę pracowników zabezpiecznie technicznego pozwala również na realizację inwestycji na terenach zamkniętych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa. Zakres robót instalacyjnych:

 •  montaż instalacji elektrycznych  
 • modernizacje istniejących instalacji elektrycznych
 • naprawa uszkodzonych instalacji elektrycznych diagnozowanie i poprawianie błędów w istniejących instalacjach
 • usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych i przemysłowych
 • wykonywanie pomiarów instalacji
 • montaż oświetlenia i osprzętu elektrycznego
 • montaż rozdzielnic elektrycznych
 • przyłącza elektryczne dla domów jednorodzinnych i innych obiektów
 • instalacje elektryczne mieszkań, domów, warsztatów, obiektów usługowych, handlowych, restauracji, obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej
 • wykonywanie formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń z Zakładu Energetycznego
 • instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu
 • instalacje kontroli dostępu
 • monitoring przemysłowy
 • instalacja okablowania strukturalnego LAN
 • instalacje systemu sygnalizacji pożaru