BetaSystem - Instalacje i usługi elektryczne w Olsztynie

Kosztorysowanie robót budowlanych

Specjalizujemy się w kosztorysowaniu wszelkich robót budowlanych, sanitarnych a w szczególności w zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych. Podejmujemy się za równio kosztorysów ofertowych oraz inwestorskich, jak i zbiorczych zestawień kosztów, a także tzw. przedmiarów robót. Korzystamy wyłącznie z aktualnego i nowoczesnego oprogramowania [Norma EXPERT], dzięki czemu dziś obsługujemy nie tylko klientów indywidualnych, ale i podmioty administracyjne, instytucjonalne oraz prywatne duże i małe przedsiębiorstwa (w tym m.in. biura architektoniczne, inwestorów oraz firmy budowlano-wykonawcze).

Kalkulacje tworzone na podstawie:

- dokumentacji projektowej

- obmiaru lub przedmiaru dostarczonego przez Inwestora

- planu funkcjonalno użytkowego

- wizji lokalnej na obiekcie

- wytycznych Inwestora co do standardów wykonywanej instalacji

Wykonywane kalkulacje:

- kosztorys ofertowy

- kosztorys inwestorski

- kosztorys powykonawczy

- inwentaryzacja wykonanych prac

- przedmiar robót

- zestawienie materiałowe