BetaSystem - Instalacje i usługi elektryczne w Olsztynie

Kosztorysowanie

Wykonywanie wszelkiego typu kosztorysów budowlanych w zakresie robór elektrycznych. Kosztorysy tworzone za pomocą nowoczesnego oprogramowania Norma EXPERT. Tworzenie kosztorysów, dla potrzeb banków, biur projektowych, jednostek samorządu terytorialnego, oraz dla klientów inwidulanych.

Kalkulacje tworzone na podstawie:

- dokumentacji projektowej

- obmiaru lub przedmiaru dostarczonego przez Inwestora

- planu funkcjonalno użytkowego

- wizji lokalnej na obiekcie

- wytycznych Inwestora co do standardów wykonywanej instalacji

Wykonywane kalkulacje:

- kosztorys ofertowy

- kosztorys inwestorski

- kosztorys powykonawczy

- inwentaryzacja wykonanych prac

- przedmiar robót

- zestawienie materiałowe