BetaSystem - Instalacje i usługi elektryczne w Olsztynie

Pomiary elektryczne

Dla zapewnienia włściwego działania instalacji elektrycznych, oraz właściwego bezpieczeństwa obiektów budowlanych należy regularnie wykonywać pomiary elektryczne i wykonywać przeglądy stanu technicznego instalacji. W związku z tym iż, instalacje elektryczne są intensywnie eksploatowane przez całą dobę, tym samym są bardzo narażone na powstawanie awarii i usterek. Regularne, częste i właściwe przeglądy są w stanie zapobiec zarówno drobnym, jak i poważnym awariom instalacji jeszcze przed pojawieniem się wyraźnych objawów i czynników świadczących o nieprawidłowościach w danej instalacji.

Pomiary elektryczne – podstawa prawna

Prawo budowlane, ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku, Art. 62. 1 mówi, że obiekty budowlane w czasie ich użytkowania i eksploatacji przez zarządcę lub właściciela należy poddawać okresowej kontroli, nie mniej niż raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, sprawności technicznej, wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu, oraz jego otoczenia. Kontroli obowiązkowo również podlega instalacja elektryczna i piorunochronna w zakresie sprawdzenia stanu sprawności połączeń, zabezpieczeń, osprzętu elektroinstalacyjnego, środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów, oraz uziemień instalacji i aparatów.